Kölcsey Ferenc kétség kívül a magyar a reformkor egyik legmeghatározóbb alakja volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nemzet fennmaradása érdekében. Korának kimagasló tehetségű költőjét tiszteljük benne, aki egyik alapítója volt a Kisfaludy Társaságnak. Élete művét, a Himnuszt, 1822. január 22-én írta meg Szatmárcsekén. Ezt a dátumot ma a Magyar Nemzeti Kultúra napjaként tiszteljük. 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi osztálya vidéki rendes tagjává választotta, elismerve ezzel érdemeit. Mindemellett politikai szerepvállalása is jelentős volt Szatmár megyében, ugyanis az 1832-1836-os pozsonyi országgyűlés Szatmár vármegyei küldöttje is volt. Politikai nézeteit tekintve a kor szelleméhez mérten reformpárti volt, elveit az Országgyűlési napló című munkája őrzi.

A neves költő és államférfi Szatmárnémetibe járt iskolába, így a város magyar lakossága odaadóan tisztelte nevét. Ezen elhatározásból, 1864. szeptember 25-én állították fel egész alakos szobrát a város főterén, a későbbi Deák téren, majd onnan 1902-ben a református templom díszkertjébe helyezték át.  Ott viszont nem maradhatott sokáig, ugyanis 1920. december 21-én hajnalban Kölcsey felső testét lehúzták talpazatáról úgy, hogy csak a törzse maradt a helyén. A megcsonkolt alakot később a református temetőbe helyezték át, majd a II. Bécsi döntést követően a templom szemben lévő oldalára állították vissza kijavítatlanul. 1947-ben ismét merénylet áldozata lett, ahol ezúttal robbanóanyaggal kívánták végleg elpusztítani. A szobor ismét ellenállt, habár újra számos sebesülést szerzett. Maradványait a megyei múzeumnak helyet adó Vécsey-házba szállították. Talpazatán mind a mai napig jól olvasható a Kölcsey Ferenc 1864 felirat. 

Képek:

  1. Korabeli rajz a szoborról, és maradványai ma, a Vécsey-ház udvarán. Forrás:https://www.facebook.com/A szatmárnémeti Vécsey-ház őrei
  2. Szatmárnémeti,ref.templom és Kölcsey szobor 1908 Forrás: Erdélyi képeslapok a múltból, Pethő Csongor gyűjteménye - https://kepeslapok.wordpress.com/2012/04/12/szatmarnemeti/
  3. Korabeli képeslap. Forrás: https://lokalhistoriak.blogspot.com/2019/05/volt-nincs-szobrok-es-az-ujrazok.html